HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ONLINE CỦA CẤP NƯỚC CỦ CHI
  1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ TRA CỨU HÓA ĐƠN

Bước 1: Truy cập vào website tra cứu hóa đơn tại https://hddt.saigonwater.com.vn

Bước 2: Nhập Email và Mật khẩu đã đăng ký để tiến hành đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản, nhấn vào nút Đăng ký tài khoản để đăng ký. Tại màn hình Đăng ký tài khoản mới, nhập đầy đủ thông tin sau đó nhấn nút Đăng ký.


==> Lưu ý: sau khi đăng ký tài khoản, Khách hàng cần xác thực email để đăng nhập. Vui lòng kiểm tra hộp thư và nhấp vào nút KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN.

Bước 3: Tiến hành đăng nhập lại, hệ thống sẽ hiển thị danh sách tài khoản mà quý khách đã liên kết, nếu chưa liên kết thì hệ thống sẽ chuyển đến phần thêm tài khoản khách hàng.

Bước 4: Nhập vào IDKH (IDKH này được in trên Giấy báo/Biên nhận tiền nước). Sau đó bấm nút TÌM KIẾM. Hệ thống sẽ tự liên kết theo thông tin vừa nhập.

Bước 5: Sau khi liên kết tài khoản, từ danh sách ở trang chủ, thực hiện thêm mới tài khoản khác bằng nút THÊM MỚI. Theo dõi tình hình sử dụng nước, tải hóa đơn (của IDKH mà Quý khách đã liên kết) nhấn nút HÓA ĐƠN để hiển thị chi tiết:

=> Chọn thời gian, sau đó nhấn nút TRA CỨU để xem chi tiết. Quý khách có thể tải hóa đơn theo từng kỳ trên danh sách kết quả hoặc xem biểu đồ tình hình sử dụng nước trong khoản thời gian đó.

Kết quả:



  1. HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU

Bước 1: Đăng nhập Website HĐĐT để thực hiện gửi yêu cầu (Xem lại HD Đăng ký). Sau khi đăng nhập, Chọn Gửi yêu cầu ở menu bên trái.

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách yêu cầu của Quý khách. Chọn nút Thêm mới để thêm yêu cầu.


Nhập các thông tin yêu cầu của quý khách. Nhấn nút Gửi.

=> Đối với yêu cầu chung thì không cần chọn KHÁCH HÀNG.

Bước 3: Từ danh sách các yêu cầu, Bấm vào tên Khách hàng hoặc Loại yêu cầu để xem chi tiết quá trình xử lý các yêu cầu.


Bước 4: Trong quá trình xử lý yêu cầu, Quý khách có thể gửi bổ sung các ý kiến trả lời cho đến khi yêu cầu kết thúc.



  1. HƯỚNG DẪN NHẬN THÔNG TIN TỪ ZALO

Sau khi đăng ký, hàng tháng Quý khách sẽ nhận được thông báo tiền nước sau khi phát hành hóa đơn và sau khi thanh toán xong. Ngoài ra còn có thể nhận các thông báo của Công ty về triển khai các dịch vụ mới hay các thông báo cúp nước.

Bước 1: Đăng ký nhận tin qua trang Zalo OA của Cấp nước Củ Chi

Quý khách vào khung tìm kiếm của Zalo, gõ từ khóa "CẤP NƯỚC CỦ CHI", sau đó nhấn nút Quan tâm.

Bước 2: Đăng ký thông tin

Sau khi Quan tâm, nếu Quý khách chưa đăng ký thông tin, Zalo sẽ hiện hộp thoại đề nghị quý khách đăng ký thông tin, Quý khách điền các thông tin cần thiết và nhấn nút Gửi thông tin.

Lưu ý: Đây là giao diện đăng ký chuẩn của Zalo để nhận thông tin từ Khách hàng

Bước 3: Bấm vào menu Đăng ký nhận thông tin để liên kết với Khách hàng.


  • Nhấp vào Đăng ký nhận tin, sau đó nhập IDKH trên Giấy báo hoặc Biên nhận thanh toán. Sau đó nhấn Tìm kiếm để liên kết.
  • Nhấn nút Thêm mới ở danh sách liên kết tài khoản để thêm mới 1 hóa đơn khác hoặc nhấn nút Xóa để xóa hóa đơn tương ứng trên danh sách.

Bước 4: Nhấn vào nút Tra cứu dưới menu chat. Zalo sẽ hiển thị các danh sách Khách hàng đã đăng ký. Bấm vào 1 khách hàng để xem thông tin hóa đơn của các kỳ gần nhất.